Hướng dẫn giải bài 8 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 8 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

(m là tham số) có đồ thị (Cm).

a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x=1.

b) Xác định m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x=2.

Hướng dẫn giải

Ta có :

TXĐ: R

y’ = 0

y”= 6x+ 2(nm + 3) x

y”(-1) = 2m

x = -1 là điểm cực đại khi và chỉ khi

Vậy m=3/2 thì x = 1 là điểm cực đại của hàm số.

b)

Ta có:

Vậy m=5/3 thì đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x=2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận