Hướng dẫn giải bài 8 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Hướng dẫn giải bài 8 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232 Bài 8 : – Giả sử chữ số 2 đứng đầu . Khi đó, chữ số 2 kia sẽ được xếp vào một trong bảy chỗ còn lại. Có 7 cách. Khi đã xếp xong hai chữ số 2, còn 6 chỗ, ta xếp 9 chữ số khác 2 vào 6 chỗ đó . Ta có cách . Theo quy tắc nhân , có 7. số gồm 8 chữ số mà chữ số 2 đứng đầu. – Chữ số 2 không đứng đầu. Khi...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 8 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Bài 8 :

– Giả sử chữ số 2 đứng đầu . Khi đó, chữ số 2 kia sẽ được xếp vào một trong bảy chỗ còn lại. Có 7 cách. Khi đã xếp xong hai chữ số 2, còn 6 chỗ, ta xếp 9 chữ số khác 2 vào 6 chỗ đó . Ta có 9^6 cách . Theo quy tắc nhân , có 7. 9^6 số gồm 8 chữ số mà chữ số 2 đứng đầu.

– Chữ số 2 không đứng đầu. Khi đó, trong 8 chữ số khác 0 và khác 2 , ta chọn chữ số để xếp vào vị trí đầu. Có 8 cách .

Chọn hai chỗ trong 7 chỗ để xếp hai chữ số 2 . Có C^2_7 cách

Xếp 9 chữ số ( khác 2) vào năm vị trí còn lại, có 9^5 cách .

Theo quy tắc nhân, có : 8. C^2_7 . 9^5 số mà chữ số 2 không đứng đầu.

Theo quy tắc cộng, số các số có 8 chữ số mà có đúng 2 chữ số 2 là

7. 9^6 + 8. C^2_7 . 9^5 = 13 640 319

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: