Hướng dẫn giải bài 8- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 8:

Phải đổ thêm bao nhiêu lít nước vào 20 l dung dịch axít nồng độ 4% để được dung dịch nồng độ 2% ?

Hướng dẫn giải

Phải đổ thêm 20 l .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận