Hướng dẫn giải bài 8- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 8: Phải đổ thêm bao nhiêu lít nước vào 20 l dung dịch axít nồng độ 4% để được dung dịch nồng độ 2% ? Hướng dẫn giải Phải đổ thêm 20 l . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 8:

Phải đổ thêm bao nhiêu lít nước vào 20 l dung dịch axít nồng độ 4% để được dung dịch nồng độ 2% ?

Hướng dẫn giải

Phải đổ thêm 20 l .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: