Hướng dẫn giải bài 8 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 8: (Đề kiểm tra vào lớp 6 trường Hà Nội – Amsterdam năm 2001-2002). Hàng ngày cứ 7 giò’ sáng Bảo lên xe đạp đi học. Ngày thứ nhất Bảo đạp xe với vận tốc 10km/giờ thì đến muộn giờ tập trung 6 phút. Ngày thứ hai Bảo đi với vận tốc 15km/giờ thì đến sớm 6 phút. Hỏi giờ tập trung là mấy giờ ? Hướng dẫn giải 7 giờ 30 phút. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 8:

(Đề kiểm tra vào lớp 6 trường Hà Nội – Amsterdam năm 2001-2002). Hàng ngày cứ 7 giò’ sáng Bảo lên xe đạp đi học. Ngày thứ nhất Bảo đạp xe với vận tốc 10km/giờ thì đến muộn giờ tập trung 6 phút. Ngày thứ hai Bảo đi với vận tốc 15km/giờ thì đến sớm 6 phút. Hỏi giờ tập trung là mấy giờ ?

Hướng dẫn giải

7 giờ 30 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: