Hướng dẫn giải bài 73 – Các bài toán chuyển động đều

Bài 73: Lúc 6 giờ một xe ôtô đi từ A về B với vận tốc 50km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút một xe du lịch đi từ B về A với vận tốc 65 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, biết quãng đường AB dài 420 km? Hướng dẫn giải Xe đi từ A đi trước xe đi từ B là: 7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút =1,5 giờ. Khi xe từ B khởi hành thì xe đi từ A đã đi được: 50 x 1,5 = 75 (kin). Lúc đó khoảng cách...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 73:

Lúc 6 giờ một xe ôtô đi từ A về B với vận tốc 50km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút một xe du lịch đi từ B về A với vận tốc 65 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, biết quãng đường AB dài 420 km?

Hướng dẫn giải

Xe đi từ A đi trước xe đi từ B là:

7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút =1,5 giờ.

Khi xe từ B khởi hành thì xe đi từ A đã đi được:

50 x 1,5 = 75 (kin).

Lúc đó khoảng cách giữa hai xe là:

420 – 75 = 345 (km).

Tổng vận tốc của hai xe là:

50 + 65 = 115 (km/giờ).

Thời gian xe đi từ B bắt đầu đi đến lúc hai xe gặp nhau là:

345 : 115 = 3 (giờ).

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

7 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút.

Đáp số: 10 giờ 30 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: