Hướng dẫn giải bài 7 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 7 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12 a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆. b) Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua đường thẳng ∆. Hướng dẫn giải a) Đường thẳng ∆ có vectơ chỉ phương = (1; 2; 1). Điểm H thuộc đường thẳng ∆ nên tọa độ của H phải thoả mãn phương trình ∆, hay toạ độ của H là (2 + t; 1 + 2t; t). Để H là hình...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 7 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆.

b) Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua đường thẳng ∆.

Hướng dẫn giải

Bài 7 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

a) Đường thẳng ∆ có vectơ chỉ phương overrightarrow{a} = (1; 2; 1).

Điểm H thuộc đường thẳng ∆ nên tọa độ của H phải thoả mãn phương trình ∆, hay toạ độ của

H là (2 + t; 1 + 2t; t).

Để H là hình chiếu vuông góc của A trên ∆ thì AH ⊥ overrightarrow{a} hay overrightarrow{AH} .overrightarrow{a} = 0.

<=> (1 + t) .1 1(1 +2t).2 + t.1 = 0

<=> 6t + 3 = 0 <=> t =-1/2.

Thay giá trị t =-1/2 vào phương trình tham số của ∆ ta có:

Bài 7 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

b) Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua ∆.

Bài 7 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: