Hướng dẫn giải bài 7 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 7 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số : a) Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm đi qua điểm (-1; 1) ? b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=1. c) Viết phương trình tiếp tuyến (C) tại điểm có tung độ bằng 7/4. Hướng dẫn giải a) Điểm (-1; 1) thuộc đồ thị của hàm số khi và chỉ khi: Ta có: Tập xác định: R . Sự biến thiên: Trên các...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 7 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số :

a) Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm đi qua điểm (-1; 1) ?

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=1.

c) Viết phương trình tiếp tuyến (C) tại điểm có tung độ bằng 7/4.

Hướng dẫn giải

a) Điểm (-1; 1) thuộc đồ thị của hàm số khi và chỉ khi:

Ta có:

Tập xác định: R .

Sự biến thiên:

Trên các khoảng (0;+), y’ âm nên hàm số nghịch biến. Trên khoảng (;0), y’ dương nên hàm số nghịch biến.

Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại x=0 ; yCT = y(0) = 1.

Các giới hạn vô cực:

Bảng biến thiên:

Đồ thị (C):

Với x =0; y =1 ; A(0; 1)

Với x =1; y = 7/4 ; B( 1; 7/4)

Với x =-1; y = 7/4 ; C(-1; 7/4)

c) Ta có:

Vậy hai điểm (C)’ có tung độ bằng 7/4 là : B( 1; 7/4) ; C(-1; 7/4).

Ta có y(1) = 2, y(1) = 2 .

Phương trình tiếp tuyến với (C) tại A là:

Phương trình tiếp tuyến với (C) tại B là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: