Hướng dẫn giải bài 7 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 7 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12 Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó. Hướng dẫn giải Suy ra điều phải chứng minh. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 7 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

Hướng dẫn giải

Suy ra điều phải chứng minh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: