Hướng dẫn giải bài 7 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 7 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

Hướng dẫn giải

Suy ra điều phải chứng minh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận