Hướng dẫn giải bài 7 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 7 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12 Xét hình phẳng D giới hạn bởi a) Tính diện tích hình D b) Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành. Hướng dẫn giải Diện tích hình D là: b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành là: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 7 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

Xét hình phẳng D giới hạn bởi

a) Tính diện tích hình D

b) Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành.

Hướng dẫn giải

Diện tích hình D là:

b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: