Hướng dẫn giải bài 7 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 7 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Bài 7 :

a) x = k π/2 ; x = k π /5

b) x = ( 2k + 1) π / 4; x = {( -1)^{k + 1}} π /8 + k π /2

c) x = – 40º + k 60º

d) x = ( 4k +1) π /2 ; x = {( -1)^{k + 1}} arcsin 2/3 + k π

e) t = ( 4k + 1) π /4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận