Hướng dẫn giải bài 7 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Hướng dẫn giải bài 7 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232 Bài 7 : a) x = k π/2 ; x = k π /5 b) x = ( 2k + 1) π / 4; x = π /8 + k π /2 c) x = – 40º + k 60º d) x = ( 4k +1) π /2 ; x = arcsin 2/3 + k π e) t = ( 4k + 1) π /4 Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 7 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Bài 7 :

a) x = k π/2 ; x = k π /5

b) x = ( 2k + 1) π / 4; x = {( -1)^{k + 1}} π /8 + k π /2

c) x = – 40º + k 60º

d) x = ( 4k +1) π /2 ; x = {( -1)^{k + 1}} arcsin 2/3 + k π

e) t = ( 4k + 1) π /4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: