Hướng dẫn giải bài 7 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 7:

Vận tốc riêng của tàu thuỷ là 23,4 km/giờ, vận tốc dòng nước là 3,4 km/giờ. Tàu thuỷ chạy xuôi quãng sông từ A đến B trong 5 giờ. Tính thời gian để tàu thuỷ ngược dòng từ B đến A.

Hướng dẫn giải

6,7 giờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận