Hướng dẫn giải bài 7 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 7:

Cho 2008 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi khi nối tất cả các điểm đó lại với nhau thì ta có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Hướng dẫn giải

frac{2007 times 2008}{2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận