Hướng dẫn giải bài 6 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 6 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12 Số nghiệm của phương trình là: (A). 0 (B). 1 (C). 2 (D). 3 Hướng dẫn giải Chọn phương án C. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Số nghiệm của phương trình

là:

(A). 0 (B). 1

(C). 2 (D). 3

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: