Hướng dẫn giải bài 6 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 6 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12 a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên khoảng xác định của nó. b) Xác định m để tiệm cận đứng của đồ thị đi qua A(−1; ) c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2. Hướng dẫn giải a) Tập xác định: R∖{−m/2} Do vậy, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên khoảng xác định của nó.

b) Xác định m để tiệm cận đứng của đồ thị đi qua A(1; sqrt{2} )

c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2.

Hướng dẫn giải

a) Tập xác định: R{m/2}

Do vậy, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó0

b)

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng: (;1) (1;+)

Cực trị: Hàm số đã cho không có cực trị.

Tiệm cận:

Bảng biến thiên

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: