Hướng dẫn giải bài 6 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Môđun của số phức z là một số thực

B. Môđun của số phức z là một số phức

C. Môđun của số phức z là một số thực dương

D. Môđun của số phức z là một số thực không âm.

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận