Hướng dẫn giải bài 6 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 6 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tại thành bằng: A. 0 B. –π C. π D. π/6 Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y=sqrt{x} y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tại thành bằng:

A. 0 B. π

C. π D. π/6

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: