Hướng dẫn giải bài 6 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y=sqrt{x} y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tại thành bằng:

A. 0 B. π

C. π D. π/6

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận