Hướng dẫn giải bài 6 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 6 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12 Tính: Hướng dẫn giải a) Ta có: b) c) d) e) g) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

b)

c)

d)

e)

g)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: