Hướng dẫn giải bài 6 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 127 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

b)

c)

d)

e)

g)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận