Hướng dẫn giải bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

a) Đổi biến số u=1x

b) Tích phân từng phần.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận