Hướng dẫn giải bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12 a) Đổi biến số u=1−x b) Tích phân từng phần. Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

a) Đổi biến số u=1x

b) Tích phân từng phần.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: