Hướng dẫn giải bài 6 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 6: Bài giải a. Số lít dầu thùng thứ hai đựng là: 36 – 12 = 24 (lít dầu) b. Số lít dầu hai thùng đựng là: 36 + 24 = 60 (lít dầu) Đáp số : a) 24 lít dầu b) 60 lít dầu. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6:

Bài giải

a. Số lít dầu thùng thứ hai đựng là:

36 – 12 = 24 (lít dầu)

b. Số lít dầu hai thùng đựng là:

36 + 24 = 60 (lít dầu)

Đáp số : a) 24 lít dầu

b) 60 lít dầu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: