Hướng dẫn giải bài 6 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 6:

Bài giải

a. Số lít dầu thùng thứ hai đựng là:

36 – 12 = 24 (lít dầu)

b. Số lít dầu hai thùng đựng là:

36 + 24 = 60 (lít dầu)

Đáp số : a) 24 lít dầu

b) 60 lít dầu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận