Hướng dẫn giải bài 6 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 6:

Cho số a chia 3 dư 1; số b chia 3 dư 1, số c chia 3 dư 2. Hỏi (a x b x c) chia 3 dư bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

dư 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận