Hướng dẫn giải bài 6 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 6: Cho số a chia 3 dư 1; số b chia 3 dư 1, số c chia 3 dư 2. Hỏi (a x b x c) chia 3 dư bao nhiêu? Hướng dẫn giải dư 2. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6:

Cho số a chia 3 dư 1; số b chia 3 dư 1, số c chia 3 dư 2. Hỏi (a x b x c) chia 3 dư bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

dư 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: