Hướng dẫn giải bài 6 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 6:

Hiện nay anh 19 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp 3 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải

2 năm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận