Hướng dẫn giải bài 6.8 – Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai  

Bài 6.8 Cho biểu thức : a) Rút gọn biểu thức M. b) Tìm giá trị của x để M ≤ 0. Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6.8

Cho biểu thức :

a) Rút gọn biểu thức M.

b) Tìm giá trị của x để M ≤ 0.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6.8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: