Hướng dẫn giải bài 55 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Bài 55: Hai vòi chảy vào một cái bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ. Vòi thứ hai chảy đầy bể trong 7 giờ. Đầu tiên, người ta mở vòi thứ nhất một thời gian rồi khoá lại và mở vòi thứ hai cho tới khi bể đầy. Tổng thời gian cả hai vòi chảy là 5 giờ 48 phút. Hỏi mỗi vòi đã chảy trong bao nhiêu thời gian? Hướng dẫn giải Vòi thứ nhất chảy đầy bể mất 5 giờ nên mỗi giờ...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 55:

Hai vòi chảy vào một cái bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ. Vòi thứ hai chảy đầy bể trong 7 giờ. Đầu tiên, người ta mở vòi thứ nhất một thời gian rồi khoá lại và mở vòi thứ hai cho tới khi bể đầy. Tổng thời gian cả hai vòi chảy là 5 giờ 48 phút. Hỏi mỗi vòi đã chảy trong bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Vòi thứ nhất chảy đầy bể mất 5 giờ nên mỗi giờ vòi thứ nhất chảy

được frac{1}{5} bể.

Vòi thứ hai chảy đầy bể mất 7 giờ nên mỗi giờ vòi thứ hai chảy được frac{1}{7} bể.

Hướng dẫn giải bài 55

Giả sử vòi thứ nhất chảy cả frac{29}{5} giờ thì số nước chảy được là:

Hướng dẫn giải bài 55

Số nước thừa ra là:

Hướng dẫn giải bài 55

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy nhanh hơn vòi thứ hai là:

Hướng dẫn giải bài 55

Thời gian vòi thứ hai chảy là:

Hướng dẫn giải bài 55

Thời gian vòi thứ nhất chảy là:

Hướng dẫn giải bài 55

Đáp số: Vòi thứ nhất: 3 giờ

Vòi thứ hai: 2 giờ 48 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: