Hướng dẫn giải bài 54 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Bài 54: Một ô tô dự định đi từ A đến B trong 5 giờ. Hỏi nếu ô tô tăng vận tốc thêm vận tốc dự định thì với vận tốc mới ô tô đó đi quãng đường dự định trong 3 giờ hết bao nhiêu thời gian? Hướng dẫn giải Cách 1: Ô tô dự định đi từ A đến B trong 5 giờ thì một giờ dự định ô tô đi được bằng quãng đường AB. Vận tốc của ô tô tăng thêm là: Vận tốc mới của ô tô...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 54:

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong 5 giờ. Hỏi nếu ô tô tăng vận tốc thêm frac{1}{5} vận tốc dự định thì với vận tốc mới ô tô đó đi quãng đường dự định trong 3 giờ hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Ô tô dự định đi từ A đến B trong 5 giờ thì một giờ dự định ô tô đi được bằng quãng đường AB.

Vận tốc của ô tô tăng thêm là:

Hướng dẫn giải bài 54

Vận tốc mới của ô tô là:

Hướng dẫn giải bài 54

Hướng dẫn giải bài 54

Vậy vận tốc dự định gồm 5 phần bằng nhau thì vận tốc mới gồm 6 phần như

thế nên tỉ số vận tốc dự định so với vận tốc mới là frac{5}{6} .

Nếu vận tốc giảm đi 5 lần thì thời gian đi sẽ gấp lên 5 lần và là: 3 x 5 (giờ). Nếu vận tốc tăng lên 6 lần thì thời gian đi sẽ giảm đi 6 lần và là:

Hướng dẫn giải bài 54

Cách 2:

Ôtô dự định đi từ A tới B trong 5 giờ thì vận tốc dự định của ôtô là quãng đường AB.

Quãng đường đi theo vận tốc dự định trong 3 giờ là:

Hướng dẫn giải bài 54

Vận tốc tăng thêm của ôtô là:

Hướng dẫn giải bài 54

Vận tốc mới của ô tô là:

Hướng dẫn giải bài 54

Thời gian đi theo vận tốc mới là:

Hướng dẫn giải bài 54

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: