Hướng dẫn giải bài 53 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Bài 53: Ba xe ô tô chở 147 học sinh đi tham quan. số học sinh ở xe thứ nhất bằng số học sinh ờ xe thứ hai và bằng số học sinh ở xe thứ ba. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh? Hướng dẫn giải Ta lấy số học sinh ở xe thứ hai làm đơn vị. Phân số chỉ số học sinh ở xe thứ nhất là : Phân số chỉ số học sinh ở xe thứ ba là: Phân số chỉ 147 học sinh là: Số học sinh ở xe thứ hai...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 53:

Ba xe ô tô chở 147 học sinh đi tham quan. frac{2}{3} số học sinh ở xe thứ nhất frac{3}{4} bằng số học sinh ờ xe thứ hai và bằng frac{4}{5} số học sinh ở xe thứ ba. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Ta lấy số học sinh ở xe thứ hai làm đơn vị.

Phân số chỉ số học sinh ở xe thứ nhất là :

Hướng dẫn giải bài 53

Phân số chỉ số học sinh ở xe thứ ba là:

Hướng dẫn giải bài 53

Phân số chỉ 147 học sinh là:

Hướng dẫn giải bài 53

Số học sinh ở xe thứ hai là:

Hướng dẫn giải bài 53

Số học sinh ở xe thứ nhất là:

Hướng dẫn giải bài 53

Số học sinh ở xe thứ ba là:

Hướng dẫn giải bài 53

Đáp số: 54 học sinh; 48 học sinh; 45 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: