Hướng dẫn giải bài 5 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Trong các hàm số:

Trả lời:

(A) f(x) (B) g(x) (C) h(x) (D) g(x) và h(x)

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận