Hướng dẫn giải bài 5 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 5 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12 Trong các hàm số: Trả lời: (A) f(x) (B) g(x) (C) h(x) (D) g(x) và h(x) Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Trong các hàm số:

Trả lời:

(A) f(x) (B) g(x) (C) h(x) (D) g(x) và h(x)

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: