Hướng dẫn giải bài 5 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 5 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12 Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. a)Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ tạo nên. b) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên. Hướng dẫn giải a) Khoảng cách giữa hai đáy là 7cm. Suy ra đường sinh l và...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm.

a)Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ tạo nên.

b) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên.

Hướng dẫn giải

a) Khoảng cách giữa hai đáy là 7cm. Suy ra đường sinh l và đường cao h bằng 7cm.

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Thể tích của khối trụ là:

b) Mặt phẳng (AA, BB’) song song với trục 00′ và cách trục 3cm cắt khối trụ theo thiết diện là một hình chữ nhật ABB’A’.

Gọi I là trung điểm của dây cung AB. Khi đó ta có 01 = 3 (cm).

Tam giác OAI vuông tại I. Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:

Vì thiết diện ABB’A’ là một hình chữ nhật nên diện tích của thiết diện là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: