Hướng dẫn giải bài 5 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

Tập xác định D=R. Hàm số liên tục tại x=0 nhưng không có đạo hàm tại điểm này.

Ta có bảng biến thiên :

Vậy:

b) Tập xác định D=(0;+) .

Ta có bảng biến thiên :

Vậy:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận