Hướng dẫn giải bài 5 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 5 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng? A. z∈R B. |z|=1 C. z là một số thuần ảo D. |z|=−1 Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Ta có: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

A. zR B. |z|=1

C. z là một số thuần ảo D. |z|=1

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: