Hướng dẫn giải bài 5 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 5 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z và làm nghiệm. Hướng dẫn giải Một phương trình bậc hai nhận z và làm nghiệm là (x − z)(x − )=0 <=> − (z + )x + z=0. Nếu z = a + bi thì z + =2a , z= + . Vậy, phương trình bậc hai cần tìm là − 2ax ++ =0 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận zoverline{z} làm nghiệm.

Hướng dẫn giải

Một phương trình bậc hai nhận zoverline{z} làm nghiệm là

(x z)(x overline{z} )=0 <=> x^{2} (z + overline{z} )x + zoverline{z} =0.

Nếu z = a + bi thì z + overline{z} =2a , zoverline{z} =a^{2} + b^{2} .

Vậy, phương trình bậc hai cần tìm là x^{2} 2ax +a^{2} + b^{2} =0

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: