Hướng dẫn giải bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12 Tính: a) b) Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

a) (2+3i)^{2}

b) (2+3i)^{3}

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: