Hướng dẫn giải bài 5 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 5 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12 Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện: a) |z| = 1 b) |z| ≤ 1 c) 1 < |z| ≤ 2 d) |z| = 1 và phần ảo của z = 1 Hướng dẫn giải Giả sử z = x + yi, (x, y ∈ R) , khi đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy , điểm M(x;y) biểu diễn số phức z. Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm O, bán...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện:

a) |z| = 1

b) |z| 1

c) 1 < |z| 2

d) |z| = 1 và phần ảo của z = 1

Hướng dẫn giải

Giả sử z = x + yi, (x, y R) , khi đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy , điểm M(x;y) biểu diễn số phức z.

Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm O, bán kính bằng 1(hình a).

Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z là hình tròn tâm O, bán kính bằng 1 (kể cả các điểm trên đường tròn) (kể cả hình b).

Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z là phần nằm giữa đường tròn tâm O, bán kính bằng 1 (không kể điểm trên đường tròn này) và đường tròn tâm O, bán kính bằng 2 (kể cả các điểm trên đường tròn này) (hình c).

Phần ảo của z bằng 1 tức y = 1. Vậyx = 0y = 1

Vậy tập hợp các điểm cần tìm là điểm A(0;1) (hình d).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: