Hướng dẫn giải bài 5 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

A. 0 B. -4 C. 1/6 D. 2

b) y=x+sinx y=x (0 ≤ x ≤ 2π)

A. -4 B. 4 C. 0 D. 1

Hướng dẫn giải

a) Chọn phương án C.

b) Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận