Hướng dẫn giải bài 5 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 5 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12 Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox. Đặt PÔM =α và OM = R ( 0 ≤ α ≤ π/3 , R > 0 ) Gọi v là khối tròn xoay thu được khi quay tam giác đó xung quanh Ox . (hình vẽ) a) Tính thể tích của V theo α và R. b) Tìm α sao cho thể tích V là lớn nhất Hướng dẫn giải OP = R.cosα; PM = R.sin α Vậy, diện tích đáy B của khối tròn xoay V là: Thể tích khối tròn...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox. Đặt M =α

và OM = R ( 0 α π/3 , R > 0 )

Gọi v là khối tròn xoay thu được khi quay tam giác đó xung quanh Ox . (hình vẽ)

a) Tính thể tích của V theo α và R.

b) Tìm α sao cho thể tích V là lớn nhất

Hướng dẫn giải

OP = R.cosα; PM = R.sin α

Vậy, diện tích đáy B của khối tròn xoay V là:

Thể tích khối tròn xoay là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: