Hướng dẫn giải bài 5 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 5:

Bài giải

a. Bao gạo thứ hai cân nặng:

42 + 9 = 51 (kg)

b. Cả hai bao gạo cân nặng:

42 + 51 = 93 (kg)

Đáp số: a. 51kg gạo

b. 93kg gạo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận