Hướng dẫn giải bài 5- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 5: Ba số có tổng bằng 620 biết rằng ba lần số thứ nhất bằng hai lần số thứ hai và bằng năm lần số thứ ba. Tìm ba số đó. Hướng dẫn giải Số thứ nhất: 200 Số thứ hai: 300 Số thứ ba: 120. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5:

Ba số có tổng bằng 620 biết rằng ba lần số thứ nhất bằng hai lần số thứ hai và bằng năm lần số thứ ba. Tìm ba số đó.

Hướng dẫn giải

Số thứ nhất: 200

Số thứ hai: 300

Số thứ ba: 120.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: