Hướng dẫn giải bài 5 – Phần 1 – Đề số 8 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 5: Một xe máy và một ôtô đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Vận tốc của xe máy là 40km/giờ. Vận tốc của ôtô là 50km/giờ. Xe máy đi trước ôtô hai giờ, cả hai xe đến B cùng một lúc. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? Hướng dẫn giải x = 400 km. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5:

Một xe máy và một ôtô đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Vận tốc của xe máy là 40km/giờ. Vận tốc của ôtô là 50km/giờ. Xe máy đi trước ôtô hai giờ, cả hai xe đến B cùng một lúc. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

x = 400 km.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: