Hướng dẫn giải bài 5 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 5: Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 4 chữ số bằng bao nhiêu? Hướng dẫn giải 5498, 5. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5:

Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 4 chữ số bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

5498, 5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: