Hướng dẫn giải bài 5 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 5:

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được 5 hình tam giác ?

Hướng dẫn giải

5 điểm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận