Hướng dẫn giải bài 5 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 5: Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được 5 hình tam giác ? Hướng dẫn giải 5 điểm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5:

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được 5 hình tam giác ?

Hướng dẫn giải

5 điểm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: