Hướng dẫn giải bài 5.97 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 215

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.97 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 215

Bài 5.97 :

y” = ( 2 – x^2 ) sinx + 4x cos x.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận