Hướng dẫn giải bài 5.93 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 215

Hướng dẫn giải bài 5.93 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 215 Bài 5.93 : y = sin5x . cos 2x = 1/2 ( sin7x + sin 3x ) ⇒ y” = – 1/2 . ( 49 sin 7x + 9 sin 3x) Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.93 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 215

Bài 5.93 :

y = sin5x . cos 2x = 1/2 ( sin7x + sin 3x ) ⇒ y” = – 1/2 . ( 49 sin 7x + 9 sin 3x)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: