Hướng dẫn giải bài 5.89 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.89 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

Bài 5.89 :

Đặt y(x) = sqrt { a^2 +x} , ta có y'(x) = 1 / 2 sqrt { a^2 +x}

Từ đó Δy = y(x) – y(0) ≈ y'(0) x ⇒ sqrt { a^2 +x} ≈ a + 1/2a x

Áp dụng :

a) 12,08

b) 5,83

c) 10,95

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận