Hướng dẫn giải bài 5.89 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

Hướng dẫn giải bài 5.89 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213 Bài 5.89 : Đặt y(x) = , ta có y'(x) = 1 / 2 Từ đó Δy = y(x) – y(0) ≈ y'(0) x ⇒ ≈ a + 1/2a x Áp dụng : a) 12,08 b) 5,83 c) 10,95 Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.89 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

Bài 5.89 :

Đặt y(x) = sqrt { a^2 +x} , ta có y'(x) = 1 / 2 sqrt { a^2 +x}

Từ đó Δy = y(x) – y(0) ≈ y'(0) x ⇒ sqrt { a^2 +x} ≈ a + 1/2a x

Áp dụng :

a) 12,08

b) 5,83

c) 10,95

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: