Hướng dẫn giải bài 5.7 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ( a ≠ 0)

Bài 5.7. a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(3 ; -2) và song song với đường thẳng 3x – 4y + 1 = 0. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song đó. Hướng dẫn giải a) Phương trình đường thẳng (d’) đi qua điểm A(3 ; -2) và song song với đường thẳng (d): 3x -4y +1=0 là y = x –. (d’) b) Phương trình đường thẳng qua A vuông góc với (d): y = – + 2. (d”) Gọi H là chân đường vuông...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5.7.

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(3 ; -2) và song song với đường thẳng 3x – 4y + 1 = 0.

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song đó.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình đường thẳng (d’) đi qua điểm A(3 ; -2) và song song với đường thẳng (d): 3x -4y +1=0 là y = frac{3}{4} x –frac{17}{4} . (d’)

b) Phương trình đường thẳng qua A vuông góc với (d): y = –frac{4}{3} + 2. (d”)

Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A đến đường thẳng (d) thì H là giao điểm của đường thẳng (d) và (d”).

Giải ra tìm được H (frac{21}{25} ; frac{22}{25} ).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song chính là AH = 3,6.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: