Hướng dẫn giải bài 5.6 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ( a ≠ 0)

Bài 5.6. Cho hai điểm M(8 ; 1) và N(4 ; -2). a) Viết phương trình đường thẳng MN ; b) Lấy điểm P sao cho tứ giác OMNP là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành đó. Hướng dẫn giải a) Phương trình đường thẳng MN : y = x – 5 . b) Phương trình đường thẳng đi qua O vuông góc với MN : y = x . Toạ độ chân đường cao H hạ từ O xuống MN (H là giao điểm của đường thẳng vừa tìm và đường thẳng...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5.6.

Cho hai điểm M(8 ; 1) và N(4 ; -2).

a) Viết phương trình đường thẳng MN ;

b) Lấy điểm P sao cho tứ giác OMNP là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành đó.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình đường thẳng MN : y = frac{3}{4} x – 5 .

b) Phương trình đường thẳng đi qua O vuông góc với MN : y = frac{-4}{3} x .

Toạ độ chân đường cao H hạ từ O xuống MN (H là giao điểm của đường thẳng vừa tìm và đường thẳng đã cho): H (frac{12}{5} ; frac{-16}{5} ).

Tính được OH = 4 ; MN = 5, do đó diện tích hình bình hành là 20 (đvdt).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: