Hướng dẫn giải bài 5.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

Hướng dẫn giải bài 5.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208 Bài 5.50 : a) x = k π / 6 , k ∈ Z b) x = ± 2π /3 + k 4π , k ∈ Z Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

Bài 5.50 :

a) x = k π / 6 , k ∈ Z

b) x = ± 2π /3 + k 4π , k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: