Hướng dẫn giải bài 5.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

Bài 5.50 :

a) x = k π / 6 , k ∈ Z

b) x = ± 2π /3 + k 4π , k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận