Hướng dẫn giải bài 5.5 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ( a ≠ 0)

| Tin mới | Tag:

Bài 5.5.

Tìm hệ số góc của đường thẳng y = ax + 2 (a ≠ 0) biết đường thẳng đó cắt đường thẳng y = 3x – 2 tại một điểm nằm trên đường phân giác y = x của góc xOy.

Hướng dẫn giải

Đường thẳng y = 3x – 2 cắt đường thẳng y = x tại điểm M (1; 1).

Điểm M thuộc đường thẳng y = ax + 2 khi 1 = a + 2, do đó a = -1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận