Hướng dẫn giải bài 5.49 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.49 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

Bài 5.49 :

a) x = 2 π/3 + k4π /3 , k ∈ Z

b) x = π / 8 + kπ /2 ; x = π /12 + k π , k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận