Hướng dẫn giải bài 5.49 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

Hướng dẫn giải bài 5.49 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208 Bài 5.49 : a) x = 2 π/3 + k4π /3 , k ∈ Z b) x = π / 8 + kπ /2 ; x = π /12 + k π , k ∈ Z Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.49 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 208

Bài 5.49 :

a) x = 2 π/3 + k4π /3 , k ∈ Z

b) x = π / 8 + kπ /2 ; x = π /12 + k π , k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: