Hướng dẫn giải bài 5.3 – Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Bài 5.3. Để trang trí một cây thông Nô-en cao 4m, người ta dùng 10 đoạn dây gắn đèn trang trí. Tính số mét dây cần dùng, biết rằng góc giữa mỗi dây với mặt đất xấp xỉ bằng 40° (làm tròn đến m). Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5.3.

Để trang trí một cây thông Nô-en cao 4m, người ta dùng 10 đoạn dây gắn đèn trang trí. Tính số mét dây cần dùng, biết rằng góc giữa mỗi dây với mặt đất xấp xỉ bằng 40° (làm tròn đến m).

Hướng dẫn giải

hướng dẫn giải bài 5.3 chương 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: