Hướng dẫn giải bài 5.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198

Hướng dẫn giải bài 5.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198 Bài 5.3 : φ’ (x) = – 8 / nên φ'( -2) = φ'(2) = -2. Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198

Bài 5.3 :

φ’ (x) = – 8 / x^2 nên φ'( -2) = φ'(2) = -2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: