Hướng dẫn giải bài 5.3 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ( a ≠ 0)

Bài 5.3. Tìm m để hai đường thẳng y = ($latex m^{2} – 1)x +2 và y = 2(m + 1)x +1 (m ≠ ±1) có hệ số góc bằng nhau. Hướng dẫn giải m = -1; m = 3. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5.3.

Tìm m để hai đường thẳng y = ($latex m^{2} – 1)x +2 và y = 2(m + 1)x +1 (m ≠ ±1) có hệ số góc bằng nhau.

Hướng dẫn giải

m = -1; m = 3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: